urlop ojcowski
Pin It

Godzenie obowiązków pracowniczych i rodzicielskich to dziś nie tylko sprawa kobiet, ale również mężczyzn. Warto, by panowie również znali swoje prawa w kwestii opieki nad dzieckiem, by następnie – w porozumieniu z partnerką – móc z nich korzystać.

Urlop ojcowski to alternatywa dla tych panów, którzy chcą skorzystać z płatnej przerwy w pracy, aby pomóc partnerce w opiece nad dzieckiem oraz pobyć dłużej z rodziną. Został on wprowadzany w 2010 roku i początkowo trwał 7 dni, a od 2012 roku do dziś – 14 dni kalendarzowych, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu (ojcom bliźniaków i więcej dzieci nie przysługuje dłuższy urlop).

Przebywanie na urlopie ojcowskim jest dobrowolne, a aby korzystać z jego uprawnień nie trzeba być mężem matki dziecka. Aby otrzymać urlop ojcowski mężczyzna powinien spełniać dwa podstawowe warunki: być ojcem w świetle prawa (tzn. nie mieć ograniczonego ani odebranego prawa rodzicielskiego; urlop przysługuje ojcom biologicznym i adopcyjnym) oraz posiadać status pracownika, czyli być w stosunku pracy. Obowiązujące przepisy nie dotyczą ojców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Urlop ojcowski przysługuje natomiast osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, wówczas jeżeli ojciec podlega ubezpieczeniu chorobowemu to przysługuje mu zasiłek macierzyński. W tym przypadku mężczyzna powinien złożyć do ZUS zaświadczenie o rezygnacji z osobistego prowadzenia biznesu na czas opieki nad niemowlęciem.

Urlop ojcowski często bywa mylony z urlopem tacierzyńskim, są to jednak dwa różne pojęcia, oparte na odrębnych warunkach.

Aktualna sytuacja

Kwestie związane z urlopem ojcowskim reguluje art. 182 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi – ojcu wychowującego dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

– do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo

– do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mężczyzna może wykorzystać urlop jednorazowo lub podzielić urlop na dwie tygodniowe części. Urlop ojcowski może być udzielany równolegle z urlopem macierzyńskim.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek, nie może odmówić jego udzielenia. Oprócz wniosku pracownik – ojciec powinien  dostarczyć pracodawcy również skrócony akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że wcześniej urlop na dziecko nie był wykorzystany.

Mężczyzna przebywający na urlopie ojcowskim jest objęty ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę, albo rozwiązaniem stosunku pracy podczas swojej nieobecności w firmie. Przebywający na urlopie ojciec otrzymuje zasiłek macierzyński.

Urlop ojcowski jest jednorazowy, nie można go przekazać matce dziecka, a niewykorzystany urlop – przepada.

Niezależnie od korzystania z urlopu ojcowskiego, mężczyzna ma prawo skorzystać również z urlopu okolicznościowego, tj. 2 dni wolnych z tytułu urodzenia dziecka, oraz urlopu rodzicielskiego.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz