uznanie ojcostwa
Pin It

Jeżeli rodzice dziecka nie mają ze sobą ślubu, warto, aby o jedną z formalności zadbali jeszcze przed jego narodzinami, a chodzi o tzw. uznanie ojcostwa.  

Według polskie prawa, ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka poczętego, urodzonego (ale zanim osiągnie pełnoletność), a także zmarłego – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko ukończyłoby 18 lat.

W przypadku jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, jeszcze w trakcie trwania ciąży mogą zadbać o dopełnienie formalności związanych z uznaniem ojcostwa. Dzięki temu noworodek zostanie uznany za dziecko partnera, natomiast nazwisko mężczyzny zostanie wpisane w akcie urodzenia dziecka w miejsce ojca.

Uznania ojcostwa dokonuje się również jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża lub od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.

Zgodnie z prawem, uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Dzięki uznaniu ojcostwa mężczyzna traktowany jest jak pełnoprawny rodzic.


Jesteś w ciąży? Szukasz ubrań i bielizny na ten okres? Tutaj znajdziesz bluzki i tuniki oraz biustonosze do karmienia. 

Odziez i bielizna dla mam


Co należy zrobić?

Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna składa w urzędzie stanu cywilnego oświadczenie, że jest ojcem dziecka, zaś matka dziecka potwierdza (jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia partnera), że ojcem dziecka jest właśnie ten mężczyzna.

Ojcostwo można uznać przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym (jeżeli konsul lub kierownik USC odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa), polskim konsulem (jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim), albo: notariuszem, wójtem, prezydentem miasta, burmistrzem, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu czy gminy – jeżeli życiu ojca lub matki grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z uznaniem ojcostwa, dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca (jeżeli oświadczenia obojga rodziców w sprawie nazwiska dziecka będą zgodne). Jeżeli w oświadczeniu matki i dziecka będą różne decyzje w kwestii tego, jak będzie się nazywało dziecko, wówczas otrzyma ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

W sytuacji, gdy nie nastąpiło uznanie lub sądowe ustalenie ojcostwa, a jeżeli matka jest mężatką i nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest jej mąż – wtedy do aktu urodzenia w miejsce imienia ojca wpisuje się imię wskazane przez matkę dziecka (w przypadku jego braku zostanie wpisane dowolne, powszechnie używane imię w kraju), a w miejscu nazwiska ojca jest wpisywane nazwisko matki.

Dokumenty

Aby dopełnić wszystkich formalności związanych z uznaniem ojcostwa matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim, powinna złożyć

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa

– odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy)

– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji (lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu
o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).

Jeżeli dziecko już się narodziło, potrzebny będzie odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, jeżeli jego akt został sporządzony w innym USC.

Jeżeli para ubiega się o uznanie ojcostwa po narodzinach dziecka, a w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka, wówczas potrzebne będzie prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa.

W przypadku ubiegania się o uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka, kobieta składa jeszcze dodatkowo zaświadczenie od lekarza lub położnej o wysokości ciąży.

Potrzebne będą również dokumenty tożsamości rodziców.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz