Pin It

Gdyby cały zakres działań położnej poz ująć w ramach klasycznego przewodnika dostępnego na półkach księgarni, liczyłby on mnóstwo stron szczegółowo opisujących każdy etap życia kobiety. Zawód położnej to bowiem wykonywanie szeregu zadań – nie tylko tych związanych z przyjmowaniem porodu czy opieką nad noworodkiem.

Zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816)

Zgodnie z tym rozporządzeniem położna poz planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo- neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Zadania położnej obejmują edukację w zakresie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży,  porodu i połogu; opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia; opiekę w chorobach ginekologicznych oraz opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna poz współpracuje z lekarzem ginekologiem, lekarzem poz, pielęgniarką poz i przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Do zadań położnej należy również szereg działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Jest to m.in.:

 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
 • przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego,
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do 2. miesiąca życia,
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich,
 • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
 • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
 • edukacja kobiet we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego,
 • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego,
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych.
Zadania położnej w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem

Położna obejmuje swoją opieką kobietę w czasie ciąży, porodu i połogu, noworodka i niemowlę do 2. miesiąca życia oraz kobiety ze schorzeniami ginekologicznymi. Przygotowuje kobiety do samoopieki i samopielęgnacji na każdym etapie życia, a także przygotowuje i wspiera całą rodzinę w opiece nad noworodkiem.

W zakresie opieki nad kobietą w ciąży, prowadzenia ciąży, a także opieki nad noworodkiem położna posiada szereg kompetencji. Może ona m.in. monitorować rozwój ciąży fizjologicznej, wykonywać badania położnicze u kobiet, monitorować przebieg połogu oraz rozwoju noworodka i niemowlęcia (do 2. miesiąca życia), obserwować i oceniać rozwój psychoruchowy noworodka i niemowlęcia oraz relację rodziny z noworodkiem, a także wykonywać pomiary u kobiety i noworodka, wraz z oceną.

Do zadań położnej poz należy również przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych, zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza oraz udzielanie pomocy w okresie laktacji.

Dokument dokładnie określający zadania położnej wspomina również o jej świadczeniach rehabilitacyjnych, takich jak: ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych; wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety oraz prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.

Świadczenia diagnostyczne położnej obejmują  też ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypoterozę u noworodków. Położna ma również za zadanie wykonywać testy diagnostyczne poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz pobierać materiał do badań diagnostycznych.

Świadczenia lecznicze

Zgodnie z rozporządzeniem do zadań położnej należy również udzielanie pierwszej pomocy, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza; wykonywanie zabiegów leczniczych, w tym m.in. podawanie leków oraz wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych; zdejmowanie szwów; cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza; wykonywanie wlewek doodbytniczych; płukanie pochwy; leczenie i opatrywanie oparzeń, ran; wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna oraz ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz